Primària

Primària

Les classes de primària, es desenvolupen en grups reduïts, adaptats al nivell de cada alumne/a.

L’element indispensable, és que el nen o nena, se senti ben acollit, amb un ambient de confiança que el faci treballar amb comoditat, seguint l’estratègia del centre.

En primer lloc, hem de donar especial importància als hàbits: personals (les postures, el seure, l’espai..); actitudinals (respecte amb els companys, saber escoltar, treballar amb concentració…); acadèmics (agenda, presentació de treballs, comprensió lectora, comprensió matemàtica..).

Creiem que el bon aprenentatge i l’aplicació dels hàbits de treball en aquesta etapa de primària, són aspectes fonamentals que els facilitarà posteriorment un millor desenvolupament personal i acadèmic.

En primer lloc es fa una avaluació inicial i individualitzada de cada alumne/a per determinar quin és el seu punt de partida, i quins són els hàbits i actituds que més s’han de treballar, així com el seu nivell escolar. Cada alumne/a disposarà d’un dossier o tasques de treball elaborades per INORMA´T que seran el suport de les tasques facilitades per l’escola.

Dintre del grup reduït, el treball a realitzar, és individualitzat i adaptat al nivell de cada alumne/a, per aconseguir el doble objectiu: millora en els resultats acadèmics i facilitar eines d’aprenentatge, per poder ser cada vegada més autosuficients.

Posem especial interès en els aspectes següents: organització de les seves tasques, comprensió lectora, i actitud de treball, que són els elements claus de tot bon aprenentatge.

També ens posarem en contacte amb el tutor/tutora de l’escola, si es creu necessari per conduir l’alumne/a, seguint sempre unes mateixes directrius.