ESO

El nostre centre està format per un equip de professorat multidisciplinar, especialitzat en diferents àrees acadèmiques. Aquest tret permet que l’alumne/a pugui aprofundir, estudiar i aprendre el contingut exigit per l’escola.

Gran part de la nostra filosofia consisteix en motivar i accentuar les habilitats de cadascun dels nostres estudiants; i creiem que la millor manera per aconseguir-ho es mitjançant un tracte personal proper, efectiu i familiar. Per aquest motiu proporcionem grups de treball reduïts, i fins i tot sessions individualitzades.

Per millorar el seguiment d’aprenentatge del noi o noia, establim tutories amb els respectius pares/ mares o tutors, amb el centre d’escolarització ordinària i, si s’escau, amb altres professionals que intervinguin durant el procés de desenvolupament evolutiu, cognitiu i acadèmic.

Durant l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria és imprescindible dotar d’eines per saber estudiar i afrontar cada assignatura, així com: encoratjar, animar i creure amb les potencialitats, habilitats i capacitats dels nostres joves adolescents i pre-adolescents perquè puguin obtenir satisfactòriament els seus objectius proposats durant el curs escolar. El seu èxit és el nostre triomf.