Tècniques d’Estudi

Optimitza el temps i sigues eficient

Nosaltres creiem en la cultura d’equip. I volem que els nostres nois i noies es sentin coopartíceps del nostre equip, ja que els seus èxits són els nostres èxits i els seus fracassos són també els nostres fracassos, els quals també en cal aprendre i extreure’n les lliçons oportunes.

Els nostres mestres i professors/es són persones de gran vàlua, no només amb una sòlida formació acadèmica, sinó també disfruten amb el que fan, s’hi diverteixen, just això és el que intentem amb els nostres nois i noies, que també es diverteixin i es sentin a gust amb l’estudi.

Un exemple d’això seria amb un comentari de text. Moltes vegades cal que, després de crear una atmosfera distesa de proximitat i confiança, estimular la seva imaginació per entendre millor el que ens diu l’autor del text analitzat. Sàviament orientats pel mestre/a, amb les preguntes escaients o bé oportunes, ells mateixos arribaran a les seves conclusions de forma distesa, això no només els servirà per fer comentari de text, sinó que contribuirà a augmentar la seva autoestima, seguretat i confiança amb ells mateixos.

Potser t'interessa...