Català

Cursos de català personalitzats

Una bona comunicació és la base de tota relació. Les persones estem constantment interactuant amb el medi i amb altres factors externs; necessitem parlar i conversar de formar activa, ser escoltats i compresos. Per aquest motiu, a l’hora de posar en marxa les nostres habilitats socials i adaptatives, és necessari dominar l’ús de la llengua, ja que és un dels principals mecanismes que facilita una integració més assertiva i afectiva.

La nostra especialista en l’àrea de llenguatge i audició et convida a explicar la teva demanda i ella et proporciona un curs a mida de les teves necessitats.

Postser t'interessa...