Psicopedagogia


És un servei especialitzat en l’assessorament, en l’avaluació, preparat per a realitzar hipòtesis diagnòstiques i fer-ne una reeducació, tractament, intervenció i/o seguiment de problemàtiques que poden afectar al rendiment escolar i poden ser causades per motius conductuals, comportamentals, emocionals, etc.

Sovint hi ha nens i nenes amb trastorn per dèficit atencional amb o sense hiperactivitat (TDAH), amb trastorn generalitzat del desenvolulpament (TGD) el qual pot presentar un quadre de tipus autístic, o bé amb el Síndrome d’Asperger; altres persones en edat escolar poden presentar dificultats per l’aprenentatge de la lectoescriptura, del càlcul. També hi ha altres casos amb problemàtiques acadèmiques com a conseqüència d’algun tipus especícfic de dislèxia, de trastorns en l’àrea de comunicació de tipus expressiu, disfèmic (tartamudeig), etc. Cal afegir altres problemes com la manca de motivació, baixa autoestima, seguretat, bullying, superdotació, que també afecten tant al rendiment escolar i a la qualitat de vida del nen, nena, noi, noia, com també als familiars més propers d’aquest. Per aquest motiu la psicopedagoga del centre no només atén a la persona que presentar unes peculiaritats a cuidar, sinó que també s’encarrega d’oferir un seguiment i un acompanyament constant als pares i mares.

Les sessions del servei de psicopedagogia i coaching educatiu són individualitzades o en grup reduït, tenen una durada compresa entre 45 minuts o 60, depenent de l’edat i de les característiques de l’infant o jove. Aquest servei és dut a terme per a una psicopedagoga col·legiada, també titulada en pedagogia terapèutica i especialitzada en l’àrea de llenguatge i audició, a través d’un mestratge.

Les tasques de la psicopedagoga del centre es poden classificar segons tres blocs i diferents nivells: