Assessorament psicopedagògic


– Realització de la sol·licitud en beques d’educació especial.

-Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.

-Col·laboració amb els serveis assistencials: educatius, socials i sanitaris, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Participació en reunions amb els Serveis socials d’atenció primària, EAP, CSMIJ, etc.