Atenció psicopedagògica


– Identificació i avaluació de les Necessitats Educatives Especials ( NEE) dels alumnes amb informe, en col·laboració amb els familiars, mestres i professors, especialistes i serveis específics.

Observacions, entrevistes i administració de proves i tests , col·laboració amb els centres docents en el seguiment dels diversos tipus d’adaptacions del currículum..

-Assessorament i intervenció en programes de prevenció i/o reeducació de conductes disruptives, de risc i en la gestió de conflictes.

Coordinació de plans d’actuació entre familiars, escoles i altres serveis educatius o sanitaris externs, atenció a la família, mediació.

– Docència

Tractament pedagògic individual

Tractament pedagògic col·lectiu