Classes individuals


Si per diferents motius o problemàtiques d’aprenentatge es requereixen classes individualitzades, s’estudiarà la necessitat en cada cas i s’assignarà el professor especialitzat.